เปลี่ยนภาษา เป็นภาษาไทย

ค่าเริ่มต้นของภาษาที่ใช้ใน Skype ถูกตั้งค่าตามภาษาที่คุณใช้งานบน Windows เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทย สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

เปิดหน้าจอ การตั้งค่า

คลิก [...] จากหน้าต่างหลัก เมื่อเมนูย่อปรากฎขึ้น คลิกที่ [Settings]

เปิดหน้าจอ การตั้งค่า

คลิก [General]

คลิก [General] จากรายการเมนูย่อยต่างๆ ในหน้าต่างการตั้งค่าของ Skype

คลิก [General]

จากนั้นคลิก [Language]

คลิกภาษา

เลือกภาษาไทย

ภาษาที่ใช้งานปัจจุบันจะอยู่ในตำแหน่ง [Device language] เลื่อนลงเพื่อเลือกภาษา [ไทย-Thai] จากนั้นคลิกที่ [Apply]

เลือกภาษา

เปลี่ยนภาษา เรียบร้อย

เพียงแค่นี้ การเปลี่ยนไปใช้ภาษาไทยใน Skype ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

เปลี่ยนภาษา เรียบร้อย

วิธีใช้งาน Skype