ตั้งค่าเบลอพื้นหลัง/เพิ่มรูปภาพเอฟเฟกต์พื้นหลัง

Skype มีฟังก์ชั่น ที่ช่วยให้คุณเบลอภาพพื้นหลัง ในขณะกำลังดิวีโอคอล หรือ เลือกใช้เอฟเฟกต์พื้นหลังสำเร็จรูป รวมถึงเพิ่มพื้นหลังที่ต้องการใช้เป็นเอฟเฟกต์ได้ ฟังก์ชั่นนี้จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคุณในขณะที่กำลัง Video Call

ปรับแต่งภาพพื้นหลัง ก่อนเริ่ม Skype วิดีโอคอล

คลิกที่ [...]

ที่หน้าจอหลักของ Skype คลิกที่ [...]

คลิกที่ [...]

เปิดหน้าต่างตั้งค่า

ต่อมา คลิกที่ [Settings]

เปิดหน้าต่างตั้งค่า

คลิก [Audio/Video]

ในหน้าต่างนี้เลือกคลิกที่ [Audio/Video]

คลิก [Audio/Video]

เลือกเบลอพื้นหลัง

ที่หัวข้อ "Choose background effect" ค่าเริ่มต้นของระบบจะอยู่ที่ [None] (ไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆ) คลิกที่ [Blur] หลังจากนั้น ฉากหลังของคุณจะถูกเบลอ โดยที่หน้าคุณยังคงความชัดเจนตามปกติ

เบลอพื้นหลัง

เพิ่มเอฟเฟกต์/เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง

Skype มีเอฟเฟกต์พื้นหลัง ให้คุณเลือกใช้งานอยู่ประมาณ 5 แบบ แต่หากคุณไม่ชอบ สามารถเพิ่มรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นพื้นหลังด้วยตัวเองได้โดยคลิกที่ [+] สามารถปรับแต่งได้ตามชอบ

เพิ่มเอฟเฟกต์/เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง

เสร็จสิ้นการตั้งค่า

เมื่อได้รูปแบบพื้นหลัง ที่ต้องการแล้ว คลิก [×] เพื่อปิดหน้าต่างการตั้งค่า เมื่อคุณวิดีโอคอล หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่านี้แล้ว ฉากหลังที่คุณกำหนดไว้จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ

เสร็จสิ้นการตั้งค่า

ปรับแต่งภาพพื้นหลัง ขณะที่กำลัง Skype วิดีโอคอล

Skype ยังช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลัง ในระหว่างการโทรวิดีโอได้ หากไม่ได้ตั้งค่าพื้นหลังล่วงหน้า คลิก[More ...] ในขณะที่กำลัง Video Call อยู่

คลิก [More ...]

คลิก [Choose background effect]

จากเมนูที่แสดงขึ้นมาคลิกที่ [Choose background effect]

คลิก [Choose background effect]

เลือกเบลอภาพพื้นหลัง /เลือกเอฟเฟกต์พื้นหลัง

คุณสามารถกำหนดค่าพื้นหลัง ได้เช่นเดียวกันกับ การตั้งค่าก่อนวิดีโอคอล เลือกรายการเอฟเฟกต์ที่ต้องการใช้งาน หรือ เลือกเพิ่มภาพพื้นหลัง จากนั้นคลิก [×] เพื่อปิด เอฟเฟกต์พื้นหลังที่คุณเลือกจะทำงานทันที

เสร็จสิ้นการตั้งค่า

วิธีใช้งาน Skype