ตอบรับคำขอ เพิ่มเป็นผู้ติดต่อ

ในการใช้งาน Skype เมื่อคุณได้รับคำขอเพิ่มเป็นผู้ติดต่อ จากคนที่คุณรู้จักหรือเพื่อนๆของคุณ ขั้นตอนการตอบรับคำขอมีดังนี้

เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน

คลิกแท็บ [Chats] ในหน้าต่างด้านซ้ายมือ จากนั้นคลิกที่ ชื่อบุคคล ที่ส่งคำขอมาให้คุณ

เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน

คลิกที่ [Accept]

หน้าต่างแชทจะแสดงขึ้นที่ด้านขวาของหน้าจอ ให้คุณคลิกที่ [Accept] เพื่อยอมรับและเพิ่มบุคคลนั้น เข้ามาในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

คลิกที่ [Accept]

เมื่อคุณตอบรับคำขอแล้ว รายชื่อผู้ส่งคำขอจะถูกเพิ่มเข้าไปในแท็บ [Contacts] (ผู้ติดต่อ) โดยอัตโนมัติ จากนี้คุณสามารถเริ่มแชทหากันได้เลย

เริ่มแชทหากันได้
หากต้องการปฏิเสธ การเชิญ

ให้คลิกที่ [Block] หากคุณไม่ต้องการรับคำขอของอีกฝ่าย แม้ว่าคุณจะปฏิเสธคำขอ แต่อีกฝ่ายจะไม่ทราบการปฏิเสธนี้ นอกจากนี้การโทรและข้อความจากบุคคลที่ถูกบล็อกจะส่งมาไม่ถึงคุณ

block

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันว่า คุณต้องการบล็อกบุคคลนั้นอีกหรือไม่ให้ คลิกที่ [Block] อีกครั้งที่หน้าต่างการแจ้งเตือนนี้

[Block]

วิธีใช้งาน Skype