รับสายวิดีโอคอล

รับสายวิดีโอคอล

เมื่อมีการเข้าสู่ระบบ Skype คุณจะสามารถรับสายสนทนา และ วิดีโอคอล จากเพื่อนๆ ของคุณได้ตลอด

สายเรียกเข้าระหว่างใช้งาน Skype

เมื่ออยู่ในระหว่างการใช้งานโปรแกรม Skype หากมีสายเข้า เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น ชื่อและรูปโปรไฟล์ของอีกฝ่าย พร้อมปุ่มการทำงานจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ Skype หากต้องการรับสายคลิกที่ ปุ่มวิดีโอ แต่หากคุณไม่สะดวกที่จะเปิดกล้องคุยแบบวิดีโอ ก็สามารถคลิกที่ปุ่มรับสาย เพื่อเลือกรับสายแบบปิดกล้องก็ได้

คลิกปุ่มวิดีโอเพื่อรับสาย

สายเรียกเข้าเมื่อไม่ได้อยู่ระหว่างใช้ Skype

หากมีสายเรียกเข้าในขณะที่คุณกำลังอยู่ในหน้าต่างอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ และลงชื่อเข้าใช้งาน Skype ไว้ ให้ระบบทำงานอยู่เบื้องหลัง หน้าจอด้านล่างจะแสดงพร้อมเสียงเรียกเข้า คลิกปุ่มวิดีโอเพื่อเริ่ม วิดีโอคอลกับเพื่อนของคุณได้เลย

รับสายเมื่อไม่ได้อยู่ระหว่างใช้ Skype

สายที่เรียกเข้ามาเป็นแบบไหน? วิดีโอคอล หรือ แบบเสียง

เมื่อมีสายเรียกเข้า บางครั้งคุณอาจสงสัยว่า อีกฝ่ายกำลังโทรเข้ามาในรูปแบบ วิดีโอคอลหรือสายสนทนา ซึ่งบางสายบางครั้งอาจเป็นสายเรียกเข้าแบบวิดีโอ แต่บางครั้งอาจไม่ใช่ ทำให้การตัดสินใจเลือกรับสาย เป็นไปในรูปแบบที่ ผู้รับสายต้องเลือกด้วยตนเองว่าต้องการรับสายในรูปแบบใด

Skype เวอร์ชั่น PC ไม่สามารถบอกได้ว่าสายเรียกเข้าเป็นแบบ วิดีโอคอลหรือสายสนทนา โดยสถานการโทรเข้าจะแสดงแบบเดียวคือ "Incoming call..." ในทางกลับกันใน Skype บน iPhone หรือ iPad จะมีข้อความแสดงสถานะของสายเรียกเข้า กำกับไว้ว่า " Skype Video" หรือ "Skype Audio" ใต้ชื่อของอีกฝ่ายบนหน้าจอการโทร

Skype บน iPhone หรือ iPad

เมื่อต้องการสิ้นสุดการสนทนา

เมื่อการสนทนาแบบวิดีโอเริ่มต้นขึ้น วิดีโอของอีกฝ่ายจะปรากฏตรงกลางหน้าจอ และวิดีโอของคุณเองจะปรากฏที่ด้านขวาบนของหน้าจอ เมื่อสิ้นสุดการสนทนาหรือต้องการวางสาย ให้คลิก ปุ่มวางสาย ในด้านล่างของหน้าจอ

ในกรณี ที่ไม่สะดวกรับสาย

บทความด้านล่างนี้จะอธิบายวิธีการปฏิเสธสายเรียกเข้า ในกรณีที่คุณไม่สะดวกรับสาย

ในกรณี ที่ไม่สะดวกรับสาย

วิธีใช้งาน Skype