วิธีแนบไฟล์

ในหน้าต่างห้องแชท Skype คุณสามารถส่งไฟล์หรือแนบไฟล์ให้กับคู่สนทนทนาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเราจะอธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชั่นนี้

แนบไฟล์

เลือกผู้ที่คุณต้องการส่งไฟล์ไปให้

คลิกที่ปุ่ม [Contacts] ทางด้านซ้ายของหน้าจอ จากนั้นคลิก ชื่อที่คุณต้องการ ส่งไฟล์ไปให้ จากรายการชื่อที่ปรากฏขึ้น ด้านล่าง

เลือกผู้ที่คุณต้องการส่งไฟล์ไปให้

หากมีการแชทหาในก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม [Chats] เพื่อค้นหาจากประวัติการแชท และเลือกชื่อบุคคที่ต้องการนั้นได้

คลิกปุ่ม [Add files]

เมื่อหน้าต่างแชทปรากฏขึ้นที่ด้านขวาของหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม [Add files] ที่ด้านล่าง

คลิกปุ่ม [Add files]

เลือกไฟล์

หน้าต่างแสดงการจัดเก็บไฟล์และโฟลเดอร์ของอุปกรณ์จะแสดงขึ้น เลือกไฟล์ที่คุณต้องการส่ง

เลือกไฟล์

หลังจากเลือกไฟล์แล้ว ให้คลิก [Open]

คลิก[open]

แนบไฟล์พร้อมข้อความ

ระบบจะนำคุณกลับมาที่หน้าต่างแชท ไฟล์ที่เลือกจะแสดงขึ้น หากคุณต้องการแนบไฟล์อื่นๆเพิ่มเติม ให้คลิก ที่แสดงอยู่ด้านหลังไฟล์ที่เพิ่งเลือกไว้ และคุณสามารถส่ง ข้อความ ตามต้องการไปพร้อมๆกันกับไฟล์ได้ หรือหากไม่ต้องการเพิ่มข้อความใดๆ คลิกที่ปุ่ม [Send message] เพื่อส่งไฟล์

แนบไฟล์พร้อมข้อความ

ไฟล์ถูกส่งไปในห้องแชท สำเร็จ

ส่งไฟล์สำเร็จ

ส่งต่อไฟล์

เลือกไฟล์ที่ต้องการจะส่งต่อ

คลิกที่ไอคอน [Forward] ที่กำกับอยู่ด้านซ้ายบนของไฟล์ที่คุณส่ง

เลือกไฟล์ที่ต้องการจะส่งต่อ

เลือกรายชื่อที่ต้องการส่งต่อ

รายการชื่อผู้ติดต่อจะแสดงขึ้น คลิกที่ปุ่ม [Send] ด้านหลังรายชื่อ ที่คุณต้องการส่งต่อไฟล์นั้นไปให้พวกเขา คุณสามารถเลือกได้หลายรายชื่อในคราวเดียวกัน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้คลิก [Done] บริเวณมุมด้านบนขวามือ เพื่อปิดหน้าต่างนี้

เลือกรายชื่อที่ต้องการส่งต่อ

วิธีใช้งาน Skype