วิธี รับสาย

ในบทความนี้ อธิบายถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้น เมื่อต้องการรับสายใน Skype (สายสนทนาด้วยเสียง)

รับสายโทรศัพท์ (สายสนทนาด้วยเสียง)

หากคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอยู่ และมีการลงชื่อเข้าใช้ Skype ไว้ คุณจะสามารถรับสายได้ทันที หากมีสายเรียกเข้า

●ในกรณีที่หน้าต่าง Skype เปิดอยู่
เมื่อมีสายเรียกเข้าจาก Skype เสียงเรียกเข้าและชื่อ,รูปโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ รวมทั้งปุ่มต่างๆจะปรากฏขึ้น คลิกที่ ปุ่มรับสาย สีเขียวตรงกลาง และหากผู้ติดต่อดังกล่าว อยู่ในประวัติตรงหัวข้อ RECENT CHATS ด้านซ้ายมือ คุณสามารถคลิกที่ไอคอน โทรศัพท์ ด้านหลังรายชื่อ เพื่อรับสายได้เช่นเดียวกัน

คลิกปุ่มสีเขียว

●ในกรณี ไม่ได้เปิดหน้าต่าง Skype
เมื่อมีสายเรียกเข้า และหน้าต่าง Skype ไม่ได้ถูกเปิดทิ้ง (ทำงานอยู่ในพื้นหลัง) หรือ เมื่อเปิดหน้าต่าง Skype ไว้ แต่คุณกำลังอยู่บนหน้าจออื่นๆบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น หน้าจอสายเรียกเข้า ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ให้คลิกที่ ปุ่ม Audio เพื่อรับสาย

ไม่ได้เปิดหน้าต่าง Skype

เมื่อต้องการจบการสนทนา

ในระหว่างการสนทนากับอีกฝ่ายหนึ่ง ชื่อโปรไฟล์ ไอคอนระยะเวลาการโทร ฯลฯ จะแสดงที่กึ่งกลางของหน้าจอ ให้คลิกที่ ปุ่มวางสาย สีแดง ที่แสดงอยู่ด้านล่างของหน้าจอ เมื่อคุณต้องการวางสาย

วางสาย

ในกรณี ที่ไม่สะดวกรับสาย

เมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้ทันทีด้วยเหตุผลบางอย่าง หากมีสายเรียกเข้ามา

ปฏิเสธสายเรียกเข้า

คลิกที่ปุ่ม วางสาย สีแดง ที่ปรากฎขึ้นมา เพื่อปฏิเสธที่จะรับสายดังกล่าว หน้าจอสายเรียกเข้าจะหายไป

ปฏิเสธสายเรียกเข้า

หน้าจอด้านล่าง จะแสดงที่ฝั่งผู้โทรเข้ามาหาคุณ และบุคคลนั้นสามารถฝากข้อความต่างๆมาถึงคุณ

หน้าจอฝากข้อความ

วิธีใช้งาน Skype